Thông tin doanh nghiệp

Nguồn gốc : Thị Trấn Phố Châu – Hương Sơn – Hà Tĩnh
Lương Y : Nguyễn Văn Hùng, với truyền thống 6 đời
Địa chỉ : Khối 2 – Thị Trấn Phố Châu – Hương Sơn – Hà Tĩnh
SDT : 0969.563.141

Website: bachthaohoandung.info